Tag: saraswati maa vandana

Saraswati vandana

सरस्वती माँ वंदना गीत I या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता Iसरस्वती माँ वंदना गीत I या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता I

सरस्वती वंदना गीत   या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा॥१॥         विस्तार शुक्लां ब्रह्मविचार