Tag: hanuman chalisa

Hanuman Chalisa

श्री हनुमान चालीसा I जय हनुमान ज्ञान गुन सागर I HINDI & ENGLISH Iश्री हनुमान चालीसा I जय हनुमान ज्ञान गुन सागर I HINDI & ENGLISH I

  श्री हनुमान चालीसा   श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि बरनऊं रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि बिद्या