Tag: Brahma ji mantra

Brahma ji

|| ब्रह्मा गायत्री मंत्र || ब्रह्म गायत्री मंत्र के लाभ |||| ब्रह्मा गायत्री मंत्र || ब्रह्म गायत्री मंत्र के लाभ ||

|| ब्रह्मा गायत्री मंत्र ||   ॐ वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्॥ ॐ चतुर्मुखाय विद्महे कमण्डलु धाराय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्॥ ॐ परमेश्वर्याय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्म